CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie liczy obecnie 251 członków, obywateli polskich i zagranicznych, w tym także członków honorowych.