ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Zarząd
Prezes Zbigniew Stokłosa zbigniew.stoklosa@op.pl
Wiceprezes Andrzej Małyszko amalysz@wa.onet.pl
Sekretarz Arkadiusz Cebula arekcebula@op.pl
Skarbnik Izaak Kaszen
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Marek Maślanka
Członek Elżbieta Kałuża
Członek Robert Serba
Sąd Koleżeński
Przewodniczący Piotr Olszewski
Członek Józefa Weronika Stokłosa
Członek Ryszard Makowski