POLSKIE FOTO
 

   

   

ISSN 1731-0938
 
ul. Pawła Włodkowica 31, 50-072 Wrocław
   
Adres korespondencyjny:
POLSKIE FOTO
Skr.Poczt 856, 50-950 Wrocław 2
tel. 071 344 57 92
we wtorki, czwartki 16.00 - 18.00
w soboty i niedziele 10.00 - 13.00

 
polskie-foto@prokonto.pl


REDAKCJA:
REDAKTOR NACZELNY:

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO:

REDAKTOR TECHNICZNY:

REDAKTOR, GRAFIK:
Zbigniew Stokłosa

Andrzej Małyszko

Elżbieta Kaliszewska

Arkadiusz Cebula
   
Stali Współpracownicy:
   
Anna Dziennik, Ewa Gnus, Robert Goczał,
Agnieszka Kułakowska, Honorata Ogińska,
Robert Serba, Józefina Weronika Stokłosa,
Katarzyna Szwaczkiewicz, Guy Lejeune - Francja,
Suzanne Lejeune - Francja, Freddy Mary - Belgia,
Jean-Marie Nols - Belgia, Derek M. Slattery - Szwajcaria,
Atsuko Livoti - Mogi - Szwajcaria  i Japonia
   

Korekta:
Józefina Weronika Stokłosa
 
Wydawca
Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów
Fotografików i Twórców Audiowizualnych
   
Konto Wydawcy:
Bank Zachodni WBK S.A.
I Oddział we Wrocławiu
Nr 94 1090 2398 0000 0006 0801 7849
 
Kolportaż:
Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów
Fotografików i Twórców Audiowizualnych
 
Skład i druk
Agencja Wydawnicza "KALIGRAF"
44-106 Gliwice, ul. Chorzowska 44B

 

polskie-foto@prokonto.pl

polskie.foto@gmail.com