ODZNACZENIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

ORDERY I ODZNACZENIA PAŃSTWOWE 1969 - 2009
   
ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY 1972 - 2004
   
ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ 2005 - 2009
   
ODZNAKI, MEDALE, DYPLOMY CZŁONKÓW DSAFITA
   
UDZIAŁ CZŁONKÓW DSFiTA W KONKURSACH I WYSTAWACH 1996-2010
   
SPIS WYSTAW I KONKURSÓW PRGANIZOWANYCH PRZEZ NASZE STOWARZYSZENIE
ORAZ WYSTAW AUTORSKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA W LATACH 1948-1999

 
e-mail: dsafita@op.pl