Obscura
ZESZYTY FOTOGRAFICZNE PFFiAST, DSAFiTA
 

 

   

 
ISSN 1643-5354
 
ul. Pawła Włodkowica 31, 50-072 Wrocław
   
Adres korespondencyjny:
"OBSCURA" - zeszyty fotograficzne PFFiSAT, DSAFiTA
Skr.Poczt 856, 50-950 Wrocław 2
tel. 071 344 57 92
we wtorki, czwartki 16.00 - 18.00
w soboty i niedziele 10.00 - 13.00

 
redakcjaobscura@prokonto.pl
 
 obscura.redakcja@gmail.com

REDAKCJA:
REDAKTOR NACZELNY:

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO:

REDAKTOR TECHNICZNY:

REDAKTOR, GRAFIK:
Zbigniew Stokłosa

Andrzej Małyszko

Elżbieta Kaliszewska

Arkadiusz Cebula
Stali Współpracownicy:
   
Anna Dziennik, Ewa Gnus, Robert Goczał,
Agnieszka Kułakowska, Honorata Ogińska,
Robert Serba, Józefina Weronika Stokłosa,
Katarzyna Szwaczkiewicz, Guy Lejeune - Francja,
Suzanne Lejeune - Francja, Freddy Mary - Belgia,
Jean-Marie Nols - Belgia, Derek M. Slattery - Szwajcaria,
Atsuko Livoti - Mogi - Szwajcaria  i Japonia
Korekta:
Józefina Weronika Stokłosa
Wydawca
Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów
Fotografików i Twórców Audiowizualnych
Konto Wydawcy:
Bank Zachodni WBK S.A.
I Oddział we Wrocławiu
Nr 94 1090 2398 0000 0006 0801 7849
Kolportaż:
Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów
Fotografików i Twórców Audiowizualnych
Skład i druk
Agencja Wydawnicza "KALIGRAF"
44-106 Gliwice, ul. Chorzowska 44B


e-mail:s.safita@op.pl